2023 METŲ

2023 m. devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskatų rinkinys

      2022 METŲ

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

      2021 METŲ

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2021 metus pataisytas

2021 metų trijų mėn finansinių ataskaitų rinkinys

      2020 METŲ

2020 m devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pakyčiai  2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketv.

Finansinės buklės ataskaita 2020 m. I ketv.

      2019 METŲ

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos rezultatų ataskaitą 2019 m. III ketv.

Finansinės buklės ataskaita 2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų likučiai 2019 m. III ketv.

Finansavimo sumos 2019 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.

Finansavimo sumų likučiai 2019 m. I ketv.

Finansavimo sumos 2019 m. I ketv.

      2018 METŲ

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. III ketv.

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. III ketv.

Finansavimo sumos 2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. II ketv.

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. II ketv.

Finansavimo sumos 2018 m. II ketv.

2018 m. I ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv.

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. I ketv.

Finansavimo sumos 2018 m. I ketv.

      2017 METŲ

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.

Finansavimo sumų likučiai 2017 m. III ketv.

Finansavimo sumos 2017 m. III ketv.

2017 m. II ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.

Finansavimo sumų likučiai 2017 m. II ketv.

Finansavimo sumos 2017 m. II ketv.

2017 m. I ketv. tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.

Finansavimo sumų likučiai  2017 m. I ketv.

Finansavimo sumos  2017 m. I ketv.

      2016 METŲ

Finasinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO FINANSINĖS ATASKAITOS PAGAL 2015 METŲ GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO FINANSINĖS ATASKAITOS PAGAL 2014 METŲ GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti .ZIP formatu

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO FINANSINĖS ATASKAITOS PAGAL 2013 METŲ GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti .ZIP formatu