Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-225

PYLIMŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI