DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. VI.TS-183 ,,DĖL  ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO,, PAKEITIMO 2022-06-29 SPRENDIMO NR.VI.TS-151

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO