IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VIRTUALINIS MUZIKINIS, DAILĖS KŪRYBINIS PROJEKTAS “SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN” 2022 M.

Darželio ugdytiniai su mokytoja dalyvavo respublikiniame projekte “SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN”.

PADĖKA

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ SKATINIMAS DALYVAUTI VIRTUALIOJE KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE “MANO AUGINTINIS” 2022 M.

Darželio ugdytinis su mokytoja dalyvavo respublikiniame projekte “MANO AUGINTINIS”.

PADĖKA

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS MENINIS UGDYMO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS  PROJEKTAS “MUZIKA SU STEAM” 2022 M.

Darželio ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo respublikiniame projekte “MUZIKA SU STEAM”.

PADĖKA

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ ADVENTO GIESMIŲ IR KALĖDINIŲ DAINŲ FESTIVALIS “ANGELO SPARNAS”. 2020 M.

Darželio ugdytinis su mokytoja dalyvavo festivalyje “ANGELO SPARNAS”.

 PADĖKA

RESPUBLIKINIAME DAINŲ FESTIVALYJE “KUR DAINŲ NAMAI”. 2021 M.

Darželio ugdytinis su mokytoja dalyvavo respublikiniame festivalyje “KUR DAINŲ NAMAI”.

PADĖKOS

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS ”TĖVYNĖS JUOSTĄ AŠ KURIU”. 2021 M.

Darželio ugdytiniai, mokytojai dalyvavo respublikiniame projekte “TĖVYNĖS JUOSTĄ AŠ KURIU”. Šį projektą organizavo Elektrėnų  lopšelis-darželis “Pasaka”.

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ PARODA “KĄ SLEPIA VANDENYNAS”. 2021 M.

Darželio ugdytiniai ir mokytojai dalyvavo respublikiniame darbų nuotraukų parodoje “KĄ SLEPIA VANDENYNAS”. Šią parodą organizavo Kauno lopšelis-darželis “Tukas”.

PADĖKOS

RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO ŠOKIO, TEATRO IR MUZIKOS FESTIVALIS ,,VAIKAI – VAIKAMS”. 2021 M.

Darželio ugdytinis su mokytoja dalyvavo festivalyje ,,VAIKAI – VAIKAMS”. Šį festivalį organizavo Vilniau pirmoji privati mokykla.

PADĖKA   

lIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ- LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ KONKURSAS ,,TRAMTATULIS”.DZŪKIJOS REGIJONINIS RATAS 2021 M.

Darželio ugdytinis su mokytoja dalyvavo atlikėjų konkurse ,,TRAMTATULIS”