Vaikų priėmimą į Pylimų lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“ tvirtintas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. V. TS-220. Išsamią informaciją galite rasti čia:

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

           Tėvai ir globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į lopšelį-darželį patvirtinti vaiko atvykimą.

          Vaikai išbraukiami iš sąrašų įstaigos vadovo įsakymu, tėvams pateikus prašymą.