Apie korupcijos atvejus galima pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai:

• Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilius.

• Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS, GAUTUS VIDINIU INFORMACIJOS KANALU, TEIKIMO IR TVARKYMO APRAŠAS

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS