Ikimokyklinio ugdymo programa. Vykdoma vadovaujantis Pylimų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa “Pylimėlio takelius eikime kartu”, parengta pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintas “Metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programai rengti”.

 “PYLIMĖLIO TAKELIU EIKIME KARTU”

         “PIENAS VAIKAMS” IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO” PROGRAMOS

Šių programų tikslas – mitybos kokybės gerinimas,  pieno produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai tiekiami pieno produktai: jogurtas, pienas ir vaisiai.

                                                                  VYKDOMI PROJEKTAI

        “PAŽINKIME JAUSMUS SU KIMOČIAIS”

        “DANTUKAIS RŪPINAMĖS NUO MAŽENS”

        “SALDINTĄ GĖRIMĄ KEIČIU Į ŽALIUOSIUS KOKTEILIUS”

        “UŽAUGINĘS ŽOLYNĖLIŲ GERSIU KVAPNIĄ ARBATĖLĘ”

         “ŠVARUS ORAS – SVEIKATOS ŠALTINIS”